ÜLTANIR Platformu’na hoş geldiniz.

 

Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır’ın görüşleriyle vizyonunu sergileyen sitemiz için başlıkta ilk düşündüğümüz tümce “Uzman ENERJİ, Enerji Platformu, Dünya ENERJİ, EkoENERJİ’den uzanan vizyon…” idi.

 

Özgeçmiş sayfasından görüleceği gibi, Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır 1965 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra çeşitli dergilerde, gazetelerde yazılar yazdı, araştırmaları, kitapları, raporları, pek çok ünlü isimle yaptığı röportajları, ayın toplantısı ya da ayın paneli formatında düzenlediği açık oturumları yayınlandı. Kongre ve konferansları, yurtiçindekilerden başka yurt dışındaki toplantılarda sunulan çalışmaları ve bilimsel bildirileri oldu. Ancak, siyasal ve bilimsel görüşleriyle vizyonu 2000 yılı sonrasında Uzman ENERJİ dergisinde başlayıp, Dünya ENERJİ dergisinde, Dünya Gazetesi Enerji Platformu köşesinde ve EkoENERJİ dergisinde sürdü. Basılı yayınlarının yanısıra radyo ve televizyon röportajları, toplantıları oldu. Tüm yayınlarının sayısı 200 kadarı bilimsel ve teknik olmak üzere 600’ü aşkındır.

 

Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır’ın yayınlarının hepsini bir internet sitesinde toplama olanağı bugün için ne yazık ki yok. Kaldı ki bazı yayınlarının kopyaları kendi elinde bile bulunmuyor. Bu sitede yalnızca yayınlarından bazıları örneklenmiştir. 1965 Haziran ayındaki ilk dergi makalesi, 1974 yılında Barış gazetesinde yayınlanan ilk gazete makalesi gibi bazı anısal yayınlarına ise yer verilebilmiştir. Platformdaki örnekler daha çok güncelliğini yitirmeyen yayınlarından seçilmeye çalışılmıştır.

 

Basındaki dergi ve gazete makalelerinden başka bilimsel çalışmalarından ve bilimsel kitaplarından da kısa örneklere yer verilmiştir. Enerji raporlarından örnekler ve özellikle TÜSİAD Enerji raporu bu sitede yer almaktadır. TÜSİAD Enerji raporu, TÜSİAD’ın siparişi üzerine Prof. Dr. Ültanır’ın yaptığı bilimsel ve teknik bir çalışmanın ürünü olup, 1998 yılında TÜSİAD tarafından kitap olarak yayınlanmıştır. Rapor, “21. Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Enerji Stratejisi” adını taşımaktadır. Raporun yayınlanışı, 7-9 Aralık 1998 tarihlerinde İstanbul’da toplanan Türkiye 1. Enerji Şûrası’nın açılışına denk getirilmiştir. Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır Türkiye 1. Enerji Şûrası Yönetim Komitesi üyesi olarak, Şûradan bir gün önce raporu basın toplantısı ile kamuoyuna duyurmuştu.

 

Enerji tarihçesinden sayfasına gelince, Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır, Türkiye’nin enerji tarihçesi üzerinde 9. Cumhurbaşkanımız Demirel’in anılarıyla dopdolu bir kitap hazırlamış olup, ancak bu kitap henüz yayınlanmamıştır. Bu kitaba girmemiş, çıkardığı dergilerde yer almış enerji tarihi konulu röportajlarından bazılarına bu sitede yer verilmiştir. Demirel röportajlarının dışında başka röportaj ve araştırmalara dayalı tarihçe çalışmalarından alıntılar da yer almaktadır.

 

Internet makalelerinden örnekler RESSİAD Başkanlığı yaptığı dönemde, RESSİAD sitesinde yer alan yazılarından seçilmiştir. RESSİAD sitesi halen açık olduğu için geri kalan yazıları oradan da görülebilir.

 

Kongre ve konferanslara ilişkin örnek dokümanlar bir yığının içinden gelişigüzel alınmış bir demet gibidir. Radyo ve TV konuşmaları da kaydı bulunanlardan verilebilen bazı örneklerdir. Röportaj ve paneller yine bir yığından seçilen bir avuç dokümandır, ama önceki dokümanlarda olduğu gibi gelişigüzel bir seçim değil de güncel konu olma özelliği göz önünde tutularak seçim yapılmıştır.

 

Seçme fotoğraflar çalışmalarına ve yayınlarına ilişkin bir anı albümüdür. Slayt gösterileri ise birkaç örnek olup, ancak bu kapsamda son dönemde ders verirken kullandığı yabancı karikatürlere dayalı anlatımlara da güncel oldukları ve ilginç görüldükleri için yer verilmiştir.

 

Prof. Dr. Mustafa Özcan Ültanır Twitter ve Facebook kullanmamakta olup, bu siteyle birlikte önemli olaylara ilişkin kısa görüşleri “Duyurular” içinde bir paragrafı geçmeyen açıklamalar şeklinde yer alacaktır. Bundan böyle güncel olaylara ilişkin internet makaleleri ise platformun “Arayış ve Gündem” başlığı altında ana sayfasında yayınlanacaktır.

 

ÜLTANIR Platformu’nun oluşturulması, EKOENERJİ dergisinin çıktığı dönemde editörlüğünü yapan yakın dostu Cenk Mutlu’nun 2016 yazında bir sohbet anında dile getirdiği önerisiyle gerçekleşmiş, görünümünü Prof. Dr. Mustafa Özcan ÜLTANIR’ın dizayn ettiği site, Cenk Mutlu’nun kurucusu ve sahibi olduğu AURA İLETİŞİM SANATLARI tarafından yapılandırılmıştır.

 

Yayıncılıkta uzman bir kuruluş olan AURA İLETİŞİM, 2007-2011 yıllarında EkoENERJİ dergisini çıkartarak Prof. Dr. Mustafa Özcan ÜLTANIR’ın siyasal ve bilimsel görüşleriyle vizyonunu kamuoyuna iletiyordu, bugün aynı hizmeti “ÜLTANIR platformu” sitesini oluşturup yayınlamakla sürdürüyor.

 

ÜLTANIR platformu durağan kalmayacak, yeni yazı ve düzenlemelerle güncel gelişmelere koşut biçimde dinamik olarak geliştirilecektir.

 

Prof. Dr. Mustafa Özcan ÜLTANIR’ın bu platformdaki güncel yazılarını, “Arayış ve Gündem” kategorisinde yer alan makalelerinde ve “Duyurular” bölümünde yer alan görüşlerinde bulacaksınız. İlk Arayış ve gündem makalesi 29 Kasım 2016 tarihini, ilk duyuru da 20 Aralık 2016 tarihini taşımaktadır. Her yıl başında geçmiş yıla ait yazılar arşiv bölümüne tarih sırasıyla aktarılacaktır. Arşiv bölümü de yine “Arayış ve Gündem” ile “Duyurular” şeklinde ikiye ayrılmış bulunuyor.

 

İzlemenizi diler, ilginize teşekkür ederiz.

Kasim 29 2016 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Haklı İstemi

Kategoriler

DUYURULAR